Rilasciato Captain Tsubasa (2018) 32 on: 22/4/2019, 04:59
Rilasciato Captain Tsubasa (2018) 1-52 FINE on: 21/4/2019, 23:18
Eccomi on: 21/4/2019, 20:53
Captain Tsubasa (2018) on: 21/4/2019, 09:34
Problemi con green force on: 20/4/2019, 10:53
Salve a tutti on: 19/4/2019, 08:50
Link non funzionanti on: 18/4/2019, 20:19
Rilasciato Captain Tsubasa (2018) 50-51 on: 17/4/2019, 22:01
Rilasciato Captain Tsubasa (2018) 49 on: 17/4/2019, 21:57
Rilasciato Captain Tsubasa (2018) 47-48 on: 17/4/2019, 21:55
STREAMING on: 16/4/2019, 18:50
Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru on: 16/4/2019, 18:48
Rilasciato Kaze ga Tsuyoku Fuite Iru 17-18 on: 16/4/2019, 18:46
Proposta anime on: 15/4/2019, 11:02
Ciao a tutti on: 13/4/2019, 15:28